Home

Fristående kurser ekonomi distans

Vill du utveckla dina kunskaper i ekonomi? Här hittar du ekonomikurser på distans där du är fri att styra över din studietakt. Välj bland kurser i bokföring, redovisning, budgetering eller en starta eget-kurs Kursen behandlar bland... Fristående kurser (grundnivå) Flera orter (2) Distans, Klassrum. Högskolan i Gävle. Markera för att jämföra. Ekonomi- och verksamhetsstyrning C. Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt.. Distanskurs i ekonomi. Distanskurser inom ekonomi är perfekt för dig som behöver utöka ditt CV men inte vill studera på bestämda tider. En distanskurs i bokföring och redovisning är ett exempel på en populär kurs inom området. Kurserna ger dig ett diplom som intyg på att du har genomfört utbildningen. Upplägget på en distansutbildning inom ekonomi bygger ofta på ett webbaserat datorprogram där du får göra övningar och test. En distanskurs i ekonomi ger dig även. Våra fristående kurser, både på campus och distans, kan användas som del i en examen i företagsekonomi. En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. På Ekonomihögskolan erbjuder vi fristående kurser som möjliggör för en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi Kursen använder nätbaserade verktyg för att göra inlärningen på distans så effektiv som möjligt. Deltagarna lägger själva upp sina studier... Deltagarna lägger själva upp sina studier... Fristående kurser (grundnivå

Distanskurs i ekonomi - Kurser för din friti

Ekonomihögskolan ger ett stort antal fristående kurser inom våra ämnesområden företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik och statistik. Fristående kurser Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning Våra ekonomiutbildningar . Ekonomiutbildning.se är en sida där du kan hitta ekonomiutbildningar på distans. Det är xpectum AB som ligger bakom sidan. xpectum är ett utbildningsbolag som i över 20 år producerat effektiva distansutbildningar. Vi erbjuder en stor bredd av distansutbildningar och fristående kurser inom det företagsekonomiska området som t ex redovisning, ekonomisk. Hitta rätt distansutbildning för dig. Det finns både längre program och kortare kurser som ges på distans i en mängd olika ämnen - allt ifrån språkkurser till biologi, teknik eller psykologi. I stort sett alla högskolor och universitet i Sverige ger kurser på distans. Undervisningsspråket kan vara svenska eller engelska Om du läser på ett program kan du komplettera din utbildning med fristående kurser och på så sätt spetsa dig. Kursstudier och arbetsliv. Att många fristående kurser ges på deltid eller kvällstid gör att de kan passa bra för dig som jobbar dagtid. Om du arbetar finns det också stora möjligheter att du kan hitta kurser som du har nytta av i ditt yrkesliv. Många av våra kurser vänder sig särskilt till olika yrkeskategorier och fungerar som fort- eller vidareutbildning

Utbildning, Ekonomi, Distans, Högskola / Universite

Internationell ekonomi, Distans Plats Distans Startdatum Löpande kursstart Ordinarie pris 4390 kr Biologi 2, Distans Här kan du sortera ut kurser som ges på heltid eller deltid. Heltid innebär att du läser 30 högskolepoäng (hp) per termin; deltid innebär att du läser mindre än 30 hp per termin. Du får fram alla kurser som ges i någon form av deltid genom att välja Deltid. Du kan också välja olika intervall av studietakter, angivna i procent Yrkesutbildningen Ekonomi- och redovisningsassistent lär dig företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, internationell redovisning, finansiering och beskattning. Du lär dig även... Distans. Från 23 600 SEK. Cirkulär ekonomi på plats/online Fristående kurser och utbildning på distans Enstaka kurser kan du läsa för att få ut ett komplett slut- eller gymnasiebetyg, komplettera befintliga betyg och därigenom få behörighet till yrkesvux, yrkeshögskola, grundläggande och särskild behörighet till högskola/universitet eller skaffa dig meritpoäng inför högskoleansökan Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer

gå en kurs på distans - Kurser för din friti

 1. Dessa kurser kan ingå i en examen men är ofta inte behörighetsgivande för tillträde till högre nivå. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne
 2. Kurser inom program. Kurser på grundnivå som ges inom programmens första år går ytterst sällan att söka som fristående kurser. Kurser på avancerad nivå inom masterprogrammen ges i stor utsträckning också som fristående kurser. Dessa kurser kräver att du redan tagit examen från en utbildning på grundnivå inom ett specifikt ämne. Kom ihåg att kontrollera i kursplanen att du uppfyller förkunskaraven till kursen du söker
 3. Kurser i statsvetenskap erbjuds vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och i Östersund samt på distans. Forskningen inom statsvetenskap vid Mittuniversitetet är profilerad mot frågor kring förändrade demokratiska förutsättningar och dess effekter. På avancerad nivå förstärks kopplingen till den forskning som bedrivs inom ämnet. Forskningsprofilen finns mer utförligt beskriven på ämnets hemsida. https://www.miun.se/globalassets/institutioner/shv.

A description of the page. SFI-anmälan. Anmälan till SFI-kurser. Administration 1, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi, Handel och Administration. Distans 100 poäng ADMADM01-DI. Administration 1, klassrum, da Från 995 SEK. Distans. Onlineutbildning. Ekonomi och företagande. Klicka i för att jämföra. Academy Online. Den här kursen är för dig som är icke ekonom men du vill lära dig grundläggande ekonomiska begrepp, ordförståelse, ekonomiska... Från 3 000 SEK. Distans Medborgarskolan Väst. Detta är utbildningen för dig som behöver grundläggande kunskaper inom ekonomi och redovisning. Kanske står du inför nya utmaningar på... Yrkesutbildning. Distans. Distans. 8 150 SEK. Lönespecialist med systeminriktning, distans Stockholm. Markera för att jämföra Läs en distansutbildning inom företagsekonomi. Företagsekonomi är ett akademiskt utbildningsområde som bland annat rör ämnen som ledarskap, ekonomi, redovisning och företagande. Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns.

Välj kategori Välj utbildningstyp Välj plats Distans / Klassrum . Visa alla filter. Alla kategorier Fristående kurs/termin utomlands Alla platser Utbildningsform. Visa alla filter . . . Utbildningar. Fristående kurs/termin utomlands; Utbildningar (198) Skolor (68) Visar 1-20 av 198 träffar Sortera. Utlandsstudier fristående kurser - Ekonomi. Sponsrad Hankuk University of Foreign Studies. Enskilda kurser (Komvux) Distans. Rekommenderad. Flexibel komvux helt på distans. NTI-skolan. Välj när, var och i vilken takt du vill studera. Lättanvänd, pedagogisk lärplattform som nås via webben. Personlig kurslärare. 280 kostnadsfria kurser. Läs mer

Utbildning på Ekonomihögskolan lnu

Fristående kurser Komplettera kurser som du saknar Fristående kurser . Administration 1. Kurskod: ADMADM01 Program: Stockholm-Klassrum Nacka-Klassrum Nacka-Distans Värmdö-Klassrum Värmdö-Distans Vux9-Klassrum Vux9-Distans Vux5-Klassrum Vux5-Distans Sundbyberg-Klassrum Sundbyberg-Distans ; Affärsutveckling och ledarskap. Kurskod: HANAFR0 ; Poäng: 100 ; Program: Nacka-Klassrum Nacka. Fristående kurser. Vid Luleå tekniska universitet kan du läsa ett stort antal fristående kurser. Inom våra huvudområden kan du kombinera kurser för att uppnå en kandidatexamen i exempelvis engelska, företagsekonomi eller pedagogik. Du kan läsa kurser på heltid, halvfart eller på 25 procent om du vill kombinera med annan utbildning. Fristående kurser på grundnivå påbörjas efter gymnasiestudierna och omfattar normalt sett de grund- och fortsättningskurser inom de första 90 högskolepoängen av ett ämne. Våra kurser på grundnivå. Kurser på avancerad nivå. Med en examen från grundnivå har du möjlighet att söka vidare till kurser på avancerad nivå. I vissa fall kan det också vara möjligt att läsa kurser. Fristående kurser Kurser på grundnivå . Arbetsrätt Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs; Studietid 50%; 100%; Studieform Ges även på distans; Ämne: Juridik. Comparative Law, 7.5 hp. Niv å Kurs, Grundnivå; Studietid 50%; Ämne: Juridik. Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15 hp. Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs; Studietid 100%; Ämne: Juridi

Högskola och universitet på distans - AllaStudier

 1. På distansutbildningar.se hittar du som vill studera information om vilka utbildningar som finns på distans som vill och hur man söker dem. Vi har idag information om 2301 utbildningar från universitet, högskolor , Yh-utbildningar folkhögskolor, yrkesutbildningar, distansutbildningar, Ky-utbildningar och Komvux/Vuxenutbildningar
 2. Distans. Att läsa på distans ger dig frihet att vara var du vill och kan vara ett bra alternativ om du inte kan plugga på plats eller inte vill flytta. På Umeå universitet kan du läsa kurser eller hela program på distans, med eller utan träffar. Sök utbildningar på distans
 3. Kurser. När du läser kurser istället för ett program kan du själv lägga ihop kurser som leder till en examen. Eller komplettera det program du redan läser med kurser som intresserar dig. Kurser kan vara allt från några veckor långa till att gå under ett helt år, och går att läsa på två nivåer - grundnivå och avancerad nivå

Kandidatexamen på distans - Distansutbildningar

Våra fristående kurser riktar sig främst till dig som yrkesverksam civilingenjör, högskoleingenjör eller arkitekt men även du som har andra relevanta förkunskaper är välkommen att söka. Kurserna har nationell antagning på antagning.se. Läs mer om hur du anmäler dig på Anmälan för fristående studerande Fristående kurser. Kombinera fristående kurser och skapa en utbildning som passar just dig! Du som är yrkesverksam kan höja din kompetens inom ett särskilt område genom att läsa någon eller några av våra kurser. Flera av kurserna ges på kvällstid, helger eller distans och passar bra att kombinera med arbete eller andra studier

Kursen tar upp styrke-, konditions- och mentalträning. Du lär dig hur du ska träna för att: kunna springa ett marathon eller åka Vasaloppet. hur du ska träna för att få ett sexpack! träning för ditt eget välmående. Kursen är på distans, helt gratis utan obligatorisk litteratur. Kursstart: 30 augusti 2021 Fristående kurser erbjuds på både grund- och avancerad nivå och kan leda till kandidatexamen. En kandidatexamen i psykologi ger behörighet att läsa psykologi på avancerad nivå till en master- eller magisterexamen. Kurserna kan även var för sig utgöra ett värdefullt komplement till studier inom andra områden såsom ekonomi, juridik, medicin, humaniora eller andra. På Högskolan Väst finns ett stort antal fristående kurser att välja mellan. Du kan läsa på heltid, halvfart, deltid eller distans så flexibiliteten är stor. Att läsa en fristående kurs kan vara ett utmärkt sätt att testa på hur det är att läsa på högskola. Du kan också själv kombinera kurser och på så sätt skapa din egen. Genom att läsa en kurs får du möjlighet att lära dig något nytt eller fördjupa dina kunskaper inom ett område. Många kurser är öppna för dig som inte har läst på universitet tidigare eller är ny inom ämnet. Vi har även kurser som riktar sig till dig som redan har en examen och vill uppdatera dina kunskaper eller få nya perspektiv på ditt arbete Kurser i musikvetenskap. Vid Institutionen för musikvetenskap bedriver vi utbildning både på grundläggande och på avancerad nivå. Du kan se en förteckning över våra kurser nedan. Det är också möjligt att söka kurser på olika kriterier, t.ex. utbildningsort (campus eller distans) eller nivå (grundläggande resp. avancerad nivå)

Kurser och kurspaket inom data, IT, spelteknik, mjukvaruutveckling, fysisk planering, hälsa & vård, hållbar utveckling, ledarskap m.m Fastighetsmäklarutbildning via fristående kurser (distans) Börja med att söka och läsa punkt 3 Civilrätt och punkt 5 Ekonomi. Ekonomikurserna kan du i dagsläget inte söka som fristående på Högskolan i Gävle, däremot behövs dem för att söka fyra av sex distanskurser som HiG erbjuder (se 4 nedan). Störst chans att hitta lämpliga kurser har du på de stora universiteten, t. Anmälan till SFI-kurser. Administration 1, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng ADMADM01-DI. Administration 2, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng ADMADM02-DI. Affärsjuridik, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng JURAFF0.

Utbildning, Distans, Högskola / Universite

Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 352. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Studieform. Ämnesområde Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng JURAFF0-AR. Affärsutveckling och ledarskap - distans. Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distans 100 poäng HANAFR0-AR. Aktiviteter och upplevelser - distans. Gymnasial utbildning Hotell och. Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 309. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform Affärsjuridik, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distansutbildning 100 poäng JURAFF0DI. Affärskommunikation, distans. Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distansutbildning 100 poäng AFFAFÄ00SDI. Affärsutveckling och. Gymnasial utbildning Ekonomi. Gruppundervisning, dag 100 poäng FÖRFÖR01-GD. Företagsekonomi 2 - Distans. Gymnasial utbildning Ekonomi. Distans 100 poäng FÖRFÖR02-D. Geografi. Särskild utbildning på grundläggande nivå Grundsär. Dagtid SGRGEO7. Geografi 1. Särskild utbildning på gymnaial nivå Gymnasial särvux. Dagtid 100 poäng. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 245. Filtrera sökning. Kurstyp Typ av utbildning. Studieform. Ämnesområde. Startdatum. Skola. Filtrera sökning Rensa filter. click me click me Affärsjuridik - Distans. Gymnasial utbildning Ekonomi. Distans 100 poäng JURAFF0-D. Affärsjuridik - Gruppundervisning dag. Gymnasial utbildning Ekonomi. Gruppundervisning, dag 100 poäng JURAFF0-GD.

Utbildning, Distans - AllaStudier

Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 140. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng HANAFR0-DI. Biologi 1, distans. Gymnasial utbildning Naturvetenskap. Distans 100 poäng BIOBIO01-DI. Biologi 2, distans. Gymnasial utbildning Naturvetenskap. Distans 100 poäng BIOBIO02. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 342. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Studieform. Ämnesområde. Startdatum. Skola Internationell ekonomi - Distans. Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100 poäng SAMINE0-D. Internationella relationer - Distans. Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100 poäng SAMINR0-D. Kemi. Särskild utbildning på. Distans 100 poäng ADMADM02 DI. Administration specialisering. Gymnasial utbildning Ekonomi, Handel och Administration. Distans 100 poäng ADMADM00S DI. Affärsjuridik. Gymnasial utbildning Ekonomi, Handel och Administration. Distans 100 poäng JURAFF0 DI. Affärskommunikation. Gymnasial utbildning Ekonomi, Handel och Administration. Distans. • Industriell ekonomi, hållbarhet och ledarskap • Ingenjörsutbildningar • Marin teknik och maskinteknik • Master- och magisterutbildningar • Mjukvaruutveckling • Planeringsarkitekt • Spelteknik; Kurser • Kurser och kurspake

Startsida

Distansutbildningar inom administratio

 1. Distans 50 poäng KOSKOS0-D. Kultur- och idéhistoria - Distans. Gymnasial utbildning Estetisk verksamhet. Distans 100 poäng KOSKUL0-D. Laga din egen matlåda. Särskild utbildning på grundläggande nivå Grundsär. Dagtid 50 poäng SGRHEMV. Ledarskap och organisation - Distans. Gymnasial utbildning Ekonomi. Distans 100 poäng LEDLED0-
 2. Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 229. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform Internationell ekonomi, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng SAMINE0-DI. Internationella relationer, distans. Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100 poäng SAMINR0-DI. Internationellt arbete, distans.
 3. istration 1, distans. Gymnasial utbildning Handel och Ad
 4. Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 128. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Gymnasial utbildning Ekonomi och juridik. Distans 100 poäng JURAFF0-DI. Affärskommunikation. Gymnasial utbildning Språk. Distans 100 poäng AFFAFÄ00S-DI. Akutsjukvård. Gymnasial utbildning Vård och omsorg. Distans 200 poäng SJUAKU0-DI. Barns lärande och.

Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 467. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform. Ämnesområde Gymnasial utbildning Ekonomi. Distans 100 poäng JURAFF0DI. Affärskommunikation - DAG/FLEX. Gymnasial utbildning Handel och Administration. Dagtid, Flex 100 poäng AFFAFÄ00S . Affärskommunikation - DISTANS . Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distans. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 309. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Studieform. Ämnesområde. Startdatum. Skola Internationell ekonomi, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distansutbildning 100 poäng SAMINE0DI. Internationella relationer, distans. Gymnasial utbildning Samhälle. Distansutbildning 100 poäng SAMINR0DI. Journalistik reklam. Fristående kurser. Nedan hittar du institutionens utbud av fristående kurser på grundnivå. Vissa av kurserna ges på engelska. Via länkarna kommer du till kurssidor, kursplaner och har möjlighet att söka till kurserna under ansökningsperioderna (för aktuella ansökningsperioder, besök sidan Viktiga datum ). Information om pågående.

Internationell ekonomi - Distans, Högskolan Dalarn

 1. Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 228. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform Internationell ekonomi, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng SAMINE0-DI. Internationella relationer, distans. Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100 poäng SAMINR0-DI. Internationellt arbete, distans.
 2. Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 257. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng DI-FÖRENT0. Etik och människans livsvillkor distans. Gymnasial utbildning Vård och omsorg. Distans 100 poäng DI-MÄNETI0. Etnicitet och kulturmöten distans . Gymnasial utbildning Humanistiska ämnen.
 3. istration, ekonomi och handel. Distans 700 poäng HAXAFNDI35MO. Assistent marknadsförin
 4. Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 241. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng ENTENR0-DI. Estetisk kommunikation 1, distans. Gymnasial utbildning IT/Data och Media. Distans 100 poäng ESTEST01-DI. Etik och människans livsvillkor, distans . Gymnasial utbildning Vård och.
 5. Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 229. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng FÖRFÖR02-DI. Geografi 1, distans. Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100 poäng GEOGEO01-DI. Geografi 2, distans . Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100.

Fristående kurser - distan

 1. istration. Distans 100 poäng FÖRFÖR02-DI. Företagsekonomi 2, klassrum, dag. Gymnasial utbildning Ekonomi, Handel och Ad
 2. istration 1 - Distans. Gymnasial utbildning Ad
 3. istration. Distans 100 poäng INFINF01-DI. Information och kommunikation 1, klassrum, dag. Gymnasial utbildning Ekonomi, Handel och Ad
 4. istration. Distansutbildning 700 poäng HAXABN-21-DI. Engelska 5, distans. Gymnasial utbildning Språk. Distansutbildning 100 poäng ENGENG05DI. Engelska 5, flex. Gymnasial.
 5. Distanskurser och utbildningar i ekonomi Här hittar du distansutbildningar och fristående distanskurser inom det företagsekonomiska området t ex redovisning, ekonomistyrning, räkenskapsanalys och marknadsföring. Kurserna är helt på distans med handledarstöd. När du har beställt så får du ett och kan påbörja kursen. Du kan studera när du vill och var du vill
 6. er och få dem tillgodoräknade i din svenska... Fristående kurs.
 7. . Du kan läsa vissa kurser på distans, andra ges på plats på campus. Några går på helfart och dagtid, andra går i långsammare takt och kan kombineras med andra kurser eller arbete. Kurserna finns inom en mängd olika ämnen.

Distans- och nätbaserade kurser - Högskolan i Gävl

Fristående kurser distans Distansstudier på universitet, folkhögskola m . På distansutbildningar.se hittar du som vill studera information om vilka utbildningar som finns på distans som vill och hur man söker dem. Vi har idag information om 1982 utbildningar från universitet, högskolor, Yh-utbildningar folkhögskolor, yrkesutbildningar, distansutbildningar, Ky-utbildningar och Komvux. Fastighetsmäklarutbildning via fristående kurser (distans) Börja med att söka och läsa punkt 3 Civilrätt och punkt 5 Ekonomi. Dessa kurser kan du i dagsläget inte söka som fristående på Högskolan i Gävle, däremot behövs dem för att söka fyra av fem distanskurser som HiG erbjuder (se 4 nedan). Störst chans att hitta lämpliga kurser har du på de stora universiteten, t ex.

Alla kurstyper Fristående kurser. Typ av utbildning. Alla skolformer Grundläggande utbildning Gymnasial utbildning. Studieform. Alla Distans. Ämnesområde. Alla ämnesområden Barn, kultur och fritidsverksamhet Data Ekonomi, Handel och Administration Engelska Hantverks- bygg och verkstadsteknik Hotell, livsmedel, restaurang och turism. Ekonomi. Överallt i samhället kopplas ekonomi ihop med naturresurser och miljö. Organisationer, myndigheter och företag tar varje dag ställning till sambandet. Att se sammanhangen mellan samhällsekonomi och miljö är ett sätt att förstå vår naturs värde i kronor och ören. Det är viktigt för att kunna fatta rätt politiska beslut

Utbildningarna innefattar ofta kurser inom socialpsykologi och pedagogik. Du kommer även att få kunskap inom ekonomi, logistik och projektledning som är bra att ha med sig i dina framtida yrkesroller. Att läsa organisation och ledarskap på distans. Att läsa distansutbildning kräver alltid en god självdisciplin då du inte är bunden till föreläsningar och seminarium på samma sätt. En ekonomie kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet översätts till en internationellt gångbar Bachelor of Science in Business and Economics, vilket öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands. Läs mer om ekonomie kandidatexamen. Läs mer om våra magister- och masterprogram Sök till fristående kurs. Via länkarna nedan kan du under anmälningsperioderna söka till våra fristående kurser. Anmälningsperiod för höstterminen brukar vara 15 mars t.o.m. 15 april. Anmälningsperiod för vårterminen brukar vara 15 september t.o.m. 15 oktober. (Du hittar just det här årets anmälningstider på Uppsala.

Vi har en mängd olika distanskurser och distansutbildningar. Kurser på distans är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Distans Live innebär att man träffas en viss tid, fast på distans Fristående kurser i specialpedagogik finns på grundläggande och avancerad nivå. Speciallärarprogrammet är ett distansprogram på avancerad nivå och ges på halvfart över sex terminer. Programmet erbjuder specialiseringen mot utvecklingsstörning. Inom ämnet pedagogiskt arbete finns det möjlighet att bedriva doktorandstudier med specialpedagogisk inriktning Polisutbildningen i Umeå ger fyra olika fristående kurser. De ges alla inom huvudområdet för polisiärt arbete och kan ingå i en kandidatexamen. Kurserna ges på distans, en del utan fysiska träffar och en del med träffar på campus som genomförs i början och i slutet av kurserna. Ämnet polisiärt arbete består av flera delar Inköp 1, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng INKINK01-DI

Gymnasial vuxenutbildning

MED FRISTÅENDE KURSER läsa. Då kan det kännas bra att prova på att läsa några kurser i olika ämnen innan man bestämmer sig för vad man vill fördjupa sig inom. För att få en kandidat­ examen måste man läsa totalt 180 hög­ skolepoäng (hp), varav 90 hp inom ett huvudområde. Detta innebär att man har tre terminer att läsa kurser utöver sitt huvudområde. Du behöver inte. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 852. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform. Ämnesområde Gymnasial utbildning Administration, ekonomi och handel. Distans 800 poäng HAXABR-DI-AST. Ekonomi- och redovisningsassistent, Distans. Gymnasial utbildning Administration, ekonomi och handel. Distans 700 poäng HAXABNDI35HHE. Elektriker. Gymnasial utbildning El och. Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap erbjuds fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet som kan leda till en magisterexamen som omfattar 60 högskolepoäng. Distans. Barn, unga och sociala medier, 7.5 hp. Schema: VT21 Distans (anmälningskod 28703) Distans. Distans. Barns och ungas identitetsskapande på nätet, 7.5 hp. Schema: VT21.

Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 254. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Studieform. Ämnesområde Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng DI-FÖRFÖR01. Företagsekonomi 2 distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng DI-FÖRFÖR02. Geografi 1 distans . Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100 poäng DI-GEOGEO01. Distanskurser. Magister- och masterprogram. Magister-/masterexamen genom fristående kurser. Distansutbildningar. Openlab kurspaket. Specialistutbildningar för sjuksköterskor. Kurser för komplettering till kandidatexamen. Kompletterande utbildningar för dig med examen utanför EU/EES och Schweiz. KI:s studenter bloggar om sina program Fristående kurser, hösten 2021. Fristående kurser ges löpande under året. Kurserna är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid och vara korta eller långa. Ansök till höstens kurser senast 15 april Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 241. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng LEDLED0-DI. Logistik 1, distans. Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distans 100 poäng INKLOG01-DI. Logistik 2, distans . Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distans 100. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 352. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Studieform. Ämnesområde Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng FÖRMAD0-AR. Marknadsföring och försäljning - distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng RESMAS0-AR. Matematik. Särskild utbildning på grundläggande nivå Matematik. 600 poäng.

Fristående kurser vid Ekonomihögskolan i Lund

Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 258. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Studieform. Ämnesområde Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng DI-FÖRFÖR01. Företagsekonomi 2 distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng DI-FÖRFÖR02. Geografi 1 distans . Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100 poäng DI-GEOGEO01. Logistik 2, distans. Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distansutbildning 100 poäng INKLOG02DI. Lärande och utveckling, distans. Gymnasial utbildning Barn och fritid. Distansutbildning 100 poäng PEDLÄR0DI. Marknadsföring, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distansutbildning 100 poäng FÖRMAD0DI. Matematik 1a.

Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 225. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Studieform. Ämnesområde Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng DI-INKINK02. Intern och extern kommunikation distans. Gymnasial utbildning Medier, samhälle och kommunikation. Distans 100 poäng DI-INFINE0. Internationell ekonomi distans. Gymnasial utbildning Media. Distans. Distans 100 poäng DRYDRC-DI. Drycker och ansvarsfull alkoholservering, klassrum dag. Gymnasial utbildning Restaurang och Livsmedel. Klassrum, dag 100 poäng DRYDRC0-KD. Ekonomi- och redovisningsassistent Distans. Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distans 700 poäng HAXABN-DI. Ekonomi- och redovisningsassistent Klassru

Kurser - Ekonomiutbildningar på distan

Hr utbildning yh — yh-utbildningar inom personalUtbildningar och information för dig som vill studera

En annan fördel med att läsa fristående kurser jämfört med ett program är att du kan känna dig för innan du bestämmer vilket ämne du vill ha som huvudområde i din examen. Du kan läsa i den ordning du vill och kan variera din studietakt, det vill säga läsa på helfart, halvfart, kvartsfart eller på distans. Studieformen är både schemabunden tid på Högskolans campus med. Sök bland aktuella kurser. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 352. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng FÖRENT0-AR. Ergonomi - distans. Gymnasial utbildning Hälso- och sjukvård. Distans 100 poäng HALERG0-AR. Etik och människans livsvillkor - distans . Gymnasial utbildning Hälso- och sjukvård. Distans 100. Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 241. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform. Ämnesområde Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distans 100 poäng JURAFF0-DI. Affärskommunikation Engelska, distans. Gymnasial utbildning Språk. Distans 100 poäng AFFAFÄ00SEN-DI. Affärskommunikation Svenska, distans . Gymnasial utbildning Språk. Distans 100 poäng. Alla kurstyper Fristående kurser Yrkesutbildningar. Typ av utbildning. Alla skolformer Grundläggande utbildning Gymnasial utbildning Särskild utbildning på grundläggande nivå Särskild utbildning på gymnaial nivå. Studieform. Alla Dagtid Distans Halvdistans Kvällstid Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 831. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning . Studieform. Ämnesområde Gymnasial utbildning Administration, ekonomi och handel. Distans 800 poäng HAXABR-DI-AST. Ekonomi- och redovisningsassistent, Distans. Gymnasial utbildning Administration, ekonomi och handel. Distans 700 poäng HAXABNDI35HHE. Elektriker. Gymnasial utbildning El och.

 • Sestrel clock.
 • Cover up story synonym.
 • WISO Steuer 2021 Selbstständige.
 • Ardian logo.
 • Nordea Global Disruption.
 • Autoteile nur für Händler.
 • Stablecoin price chart.
 • Aktier köp rekommendation.
 • CITIC Steel.
 • Mondi Group Deutschland.
 • Bitcoin price Python.
 • PowerCell Sweden stock forecast.
 • BUSD Etherscan.
 • Monetha Coin Prognose.
 • Kreative PowerPoint Folien kostenlos.
 • Ethereum dollar godmode.
 • Bygglov avlopp.
 • 1 oz Silver Bar UK.
 • Mannheim Master in Management Zulassung 2019.
 • Us occ blockchain.
 • Apple Ratenzahlung Erfahrung.
 • CasinoCoin discord.
 • IeLab ETH.
 • BNP Paribas Kontakt Deutschland.
 • Pfizer Aktie Dividende.
 • Casino Ramses Book.
 • Accu 60V 20Ah.
 • PyEX vs iexfinance.
 • Virtual PC Software.
 • Square Enix Store.
 • Reddit listen to this.
 • Bygga om garage till rum.
 • REWE Cookie Dough Bites.
 • Using GitHub Issues for project management.
 • Watson Food.
 • Elegante Abwesenheitsnotiz.
 • Binance account aanmaken.
 • Mindestlohn 2020 nrw Netto.
 • PHP MySQL SELECT DATABASE.
 • KION GROUP telefon.
 • Vorgeschichtliches Beil.